Krümmelmonster  

© Sandra und Marc Dorlöchter, 2023 

Musik: https://soundcloud.com/user-459991252/kruemmelmonster/

Text: 

Stunds an der Thek in minger Weetschaff, wors einfach do, häs mich anjesinn. 

Vürher nit jekannt un doch vertraut. 

Met Rüschehemb un Hot un Dolch jeschmück häs do ming Hätz jekapert en nem Augebleck. 

"Kein Kekse, ävver Kölsch" häss do jesaat un mer eins metjebraht.

Wild jedanz un vill jelaach, han de Naach zom Dag jemaht.

 

Krümmelmonster sök Pirat:

Anfang dressig, janz charmant un jot parat. 

Krümmelmonster sök Pirat: Dat wor mih als Zofall, dä uns zosamme braht.  

 

Kölsche Tön de janze Naach, de Zick sching still zo stonn. Kein Jedanke dran no Hus zo jonn. 

E Bützje nor am nächste Morje, dann han mer uns verlore. 

 

Krümmelmonster sök Pirat...

 

Un ich lauf, Lauf, Lauf met minger Zettel durch de Stadt. 

An jeder Ecke, Latään han ich en anjebraht. 

Un ich lauf, lauf, lauf bis an et Engk dr Welt,  

weil ich mir sicher bin, dat mir uns widdersinn. 

 

Krümmelmonster sök Pirat...